Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Constructieve afspraken’ voor soepele afhandeling van containerbinnenvaart

Nederlandse, Duitse en Zwitserse vertegenwoordigers van verladers, expediteurs, barge-operators, inland-terminals en containerterminal operators en reders hebben ‘constructieve afspraken’ gemaakt over een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart in de logistieke keten van en naar Rotterdam.

Op verschillende deelterreinen komen deze partijen in werkgroepen de komende tijd samen om oplossingen te bedenken voor de knelpunten. Een deel werkt aan oplossingen voor de korte termijn en anderen proberen de hele supply chain te optimaliseren. Havenbedrijf Rotterdam faciliteert de verdere uitwerking van deze plannen met vervolgoverleg. Tevens stelt het bedrijf maximaal 3 miljoen euro beschikbaar ter financiering van initiatieven uit de markt die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren.

Alle betrokkenen kwamen op uitnodiging van het Havenbedrijf Rotterdam afgelopen vrijdag voor het eerst bijeen in Rotterdam, om de verschillende signalen van de laatste maanden over oplopende wachttijden te bespreken. In de haven van Rotterdam worden jaarlijks ruim 12 miljoen containers overgeslagen, waarvan er circa 3 miljoen per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd.

Gezamenlijk belang

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “Ik ben verheugd dat we vandaag een heel goed en constructief gesprek hebben gehad met alle betrokkenen. Het is zeer hoopvol om te merken dat er bij partijen de bereidheid is om in de veranderende en concurrerende containermarkt het gezamenlijke belang van snelle en efficiënte afhandeling voorop te blijven stellen. Het is essentieel dat ieder vanuit zijn eigen rol beseft dat de containeroverslag gebaat is bij een soepele logistieke keten”.

leaderboard