Overslaan en naar de inhoud gaan

Binnenvaartschepen langer in de vaart

Duizenden binnenvaartschepen op leeftijd kunnen door een voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat langer in de vaart blijven. Het compromis om de binnenvaartsector tegemoet te komen met versoepeling van de geluidseisen voor oudere schepen, is overgenomen door de internationale CESNI-autoriteit.

Dit betekent dat oudere en veelal kleine binnenvaartschepen vanaf 1 januari 2020 niet onverkort aan de dan geldende strengere geluidseisen hoeven te voldoen. Bij ongewijzigde regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen, wegens het niet halen van de wettelijke geluidsnormen.

Schepen gebouwd op 1 april 1976 of eerder profiteren van deze versoepeling, die in 2020 ingaat. Nederland heeft zich in de gespecialiseerde werkgroep van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart, CESNI, hard gemaakt voor de versoepeling van eisen. Vanuit de EU en de lidstaten wordt in wet- en regelgeving naar de technische standaarden van CESNI verwezen.

Meetmethode

Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van vóór 1 april 1976 de verplichte geluidsmetingen voor het eerst ondergaan, zullen zij volgens een nieuwe methode worden gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95 procent van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruikmaakt van de motor, en levert lagere meetwaarden op.

‘Redelijkerwijs’

Worden er na 2020 overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar te doen wat ‘redelijkerwijs’ van hem mag worden verwacht om het geluid verder terug te dringen. Heeft hij dat gedaan, dan worden overschrijdingen toegestaan tot maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten. De komende tijd zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenspraak met de ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties een voorstel doen over wat redelijke eisen zijn.

Het Nederlands voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd.

Foto: Het geluidsniveau in een machinekamer - zoals hier bij de Veerhaven VII - vereist vaak goede gehoorbescherming. (Archieffoto)

leaderboard