Overslaan en naar de inhoud gaan

Besluit inperking schutlengtes sluizen in Flevoland uitgesteld

Het besluit over de aanpassing van schutlengtes voor de sluizen in Flevoland is uitgesteld. De provincie Flevoland wil eerst nog verder onderzoek doen en in overleg treden met onder meer de binnenvaartsector.

Het plan was de schutlengtes voor de Noorder-, Zuidersluis en Urkersluis te beperken, waardoor de allergrootste schepen niet meer door de sluizen zouden kunnen. De maximalisering van de schutlengtes was bedoeld om de veiligheid te vergroten. Het plan zou grote gevolgen hebben voor de scheepvaart die gebruikmaakt van de sluizen in Flevoland. De wijzigingen zouden volgens ASV in elk geval 15 schepen treffen die de Noorder- en Zuidersluis geregeld gebruiken. Bij de Urkersluis zou het gaan om 13 schepen.

Gedeputeerde Staten liet 18 juli weten de toegangsregels te willen aanpassen. In de weken daarna tot aan 7 oktober waren er negentien reacties op het plan binnengekomen, vanuit onder meer de scheepvaartsector en gemeenten. Deze zienswijzen zijn voor de provincie aanleiding om meer tijd te willen nemen voor de plannen: “Op deze manier kan er recht worden gedaan aan de specifieke situaties en kan met een aantal indieners nog een gesprek plaatsvinden”, zo schrijft de provincie.

Schippersbond ASV voorspelde eerder al dat de plannen de economische inzet van de grotere schepen zou verminderen en tot inkomstenderving zou leiden voor deze schepen. “Bedrijven die gebruik maken van aanvoer via de sluizen zullen minder schepen tot hun beschikking hebben. Dit leidt tot hogere prijzen voor de aanvoer van grondstoffen, in een markt die toch al veel prijsdruk kent van het wegverkeer. U riskeert door het terugbrengen van maximale schutlengten dan ook een aanzienlijke negatieve modal shift”.

Gedeputeerde Staten willen de cijfers rondom het aantal gebruikers per sluis en de lengte van de schepen helder in beeld krijgen. De economische gevolgen van de ontwerpbesluiten zullen worden uitgerekend door een onafhankelijk bureau en er wordt met onder meer gemeenten en ondernemers overlegd om eventueel andere oplossingen op tafel te krijgen. Totdat er overeenstemming is bereikt over de plannen, verandert er voor de scheepvaart niets. Oorspronkelijk zou Provinciale Staten op 22 november over de plannen spreken.

leaderboard