Overslaan en naar de inhoud gaan

ASV wil bescherming kleine vrachtschepen

Schippersbond ASV zet het behoud van de kleinste schepen uit de binnenvaartvloot weer op de internationale agenda. De kwestie is vorige week aangekaart in het technisch vooroverleg van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

“Het zal niemand ontgaan dat de vloot kleine schepen zienderogen aan het verminderen is en de diversiteit van de vloot sterk aangetast wordt. De ASV vraagt de Nederlandse delegatie de CCR te wijzen op de eigen handelswijze en uitgangspunten en op korte termijn het beleid te herzien”, aldus een uitgegeven verklaring.

“Er zijn nu echt beschermende maatregelen nodig”, zo licht ASV-voorzitter Sunniva Fluitsma toe. “Want we moeten eerst zorgen dat je behoudt wat je hebt”. Zij illustreert de ernst van de situatie door te wijzen op de snel verdwijnende spitsen. Die kleine vrachtschepen kunnen wel overal varen, maar zijn de afgelopen 25 jaar in aantal teruggelopen van 7000 naar de huidige 400 schepen. “Die zijn dadelijk helemaal verdwenen”.

De schippersvereniging bindt de strijd aan met de ‘Overgangsregeling bestaande vloot’, die achterhaald zou zijn. Die regeling is namelijk gebaseerd op het CCR-rapport ‘Schepen van de toekomst’ uit 2002. Elke vijf jaar zou er een actueel rapport moeten komen, maar dat is nooit gebeurd.

De ASV stelt: “Dit betekent dat het rapport niet is geëvalueerd of de zaken zoals aangenomen in dit rapport, en van waaruit vergaande consequenties volgen, blijken te kloppen. Inmiddels is overtuigend bewezen dat een aantal aannames niet klopt en dat de CCR daaruit lering moet trekken en beleid moet aanpassen, omdat haar handelen deze sector schaadt”. Als dat niet in Europees verband of in de Rijnoeverstaten kan, dan moet dat dan maar op nationaal niveau worden teruggedraaid.

Volgens de ASV houdt de Overgangsregeling van de CCR geen rekening met de duurzaamheid van bestaande schepen: “Argumenten als veiligheid of milieu liggen niet aan het besluit ten grondslag. Het is louter een economisch argument, en inmiddels achterhaald - aangezien aantoonbaar de bestaande kleinere schepen niet worden vervangen door nieuwere kleine schepen, maar door vervoer over de weg”. Zo zou de kop van Noord-Holland binnenkort vrijwel geheel afhankelijk worden van het wegvervoer.

Koude sanering

De ASV ziet misrekeningen bij de CCR: “Men wist dat het technisch niet mogelijk was en economisch niet haalbaar (Duits rapport) om kleine schepen nieuw te bouwen. Schepen kunnen dus niet sneller op een gewijzigde vraag uit de markt reageren; het is nu wel aangetoond dat die reactie van de markt alleen bestaat uit het verdwijnen van een essentieel deel van de vloot en daarmee wordt de belangrijke diversiteit van de binnenvaartvloot aangetast. Het leidt tot een bewuste koude sanering van bestaande kleine schepen”.

Verder betoogt de ASV: “De concurrentiepositie die de CCR wil versterken is juist aangetast, want schepen moeten in zoveel investeren dat daarmee oneerlijke concurrentie ontstaat ten opzichte van het vervoer over de weg, die dat op die manier niet hoeft te doen. (…) Inmiddels mag het toch wel duidelijk zijn dat bepaalde segmenten van de vloot extra zwaar getroffen worden. Kijk naar de diverse moties in de Tweede Kamer die aangenomen zijn en wijzen op de onhaalbaarheid van de eisen voor de kleinere (in ieder geval tot 86 meter) schepen”.

“Criteria als evenwichtigheid en proportionaliteit (met betrekking tot de verhouding tussen een grotere veiligheid en vereiste inspanning) blijken niet mede uitgangspunt te zijn van te treffen maatregelen en hun uitwerkingen. Er zijn nu genoeg jaren overheen gegaan om dit tot iedereen door te laten dringen”.

De ASV sluit af met: “Dat betekent dat de CCR indachtig haar eigen rapport terug moet naar de regelgeving zoals die was: alleen nieuwbouweisen bij om- ver- of nieuwbouw voor het restant van de vloot kleinere schepen, en een werkbare hardheidsclausule voor alle schepen”.

Foto: Marco Thijssen

leaderboard