Overslaan en naar de inhoud gaan

ASV waarschuwt provincie voor gevolgen inperking schutlengtes sluizen Flevoland

Schippersvereniging ASV vraagt gedeputeerde staten van Flevoland af te zien van de voorgestelde beperkte schutlengtes in provinciale sluizen. Uit veiligheidsoverwegingen dreigen de maximaal toegestane scheepslengtes met enkele meters te worden teruggebracht voor de Noordersluis, Zuidersluis en Urkersluis.

“Een groot aantal schepen heeft zijn afmetingen zodanig opgerekt dat zij in staat zijn de sluizen van de Flevopolder te kunnen passeren. Het plotsklaps terugbrengen van de maximale afmetingen vermindert de economische inzet van deze schepen en leidt tot inkomstenderving”, voorspelt de ASV.

“Ook zullen bedrijven die gebruik maken van aanvoer via de sluizen minder schepen tot hun beschikking hebben. Dit leidt tot hogere prijzen voor de aanvoer van grondstoffen, in een markt die toch al veel prijsdruk kent van het wegverkeer. U riskeert door het terugbrengen van maximale schutlengten dan ook een aanzienlijke negatieve modal shift”, zo schrijft de ASV aan het provinciebestuur.

In totaal zouden de voorgestelde maatregelen bij de Noorder- en de Zuidersluis 15 schepen treffen, die samen op 235 van hun 1235 reizen door de sluizen kwamen. De ASV rekent voor: “Gegeven een omzet van deze schepen à gemiddeld 150.000 euro per jaar, bezorgt u hen een inkomstenderving van 428.138 in totaal en gemiddeld 28.543 euro per schip”. Ook hier bestaat een gerede kans op een negatieve modal shift, omdat het aantal schepen dat de bestemmingen Almere en Zeewolde kan bereiken sterk afneemt.

Urkersluis

De soortgelijke maatregel bij de Urkersluis (Noordoostpolder) zou 13 schepen treffen die 73 reizen van de 619 in totaal op Emmeloord varen. Bij een gemiddelde omzet van dit soort schepen à 100.000 euro per jaar, komt dit neer op een schadepost van 153.312 in totaal en gemiddeld 11.793 euro per schip. Daarom wordt het provinciebestuur met klem verzocht af te zien van de schutlengtebeperking voor de belangrijke Urkersluis, waar de brug over het complex na een recent ongeval met een lang binnenvaartschip nog steeds in reparatie is.

De Urkersluis (foto) wordt gezien als ‘zo ongeveer de enige toegang’ voor schepen tot de Noordoostpolder. Uit de ASV-brief: “Alternatieve routes via de Friese- en Voorstersluis kennen al een schutlengtebeperking tot 39,5 meter en vormen daardoor voor het merendeel van de beroepsvaart geen aantrekkelijk alternatief om de binnenhavens te Emmeloord te bereiken. Twee schepen hebben in totaal zelfs 24 reizen uitgevoerd van en naar deze plaats, beide met afmetingen van 49,5 meter. Dit betreft circa de helft van alle reizen die zij doen. Het verminderen van de schutlengte zal voor deze schepen dan ook bedrijfsbeëindiging betekenen. Vrijwel alle vervoer naar de Noordoostpolder zal zodoende per as gaan in de toekomst”.

Noordersluis

Een eventuele schutlengtebeperking bij de Noordersluis is wat de ASV betreft alleen gerechtvaardigd vanaf het moment dat er een aanvaarbeveiliging is aangebracht bij de Zuidersluis. “Hierbij moeten schepen dus wel één sluis extra nemen en een langer stuk over krap vaarwater varen, maar dit zou omgerekend naar tijd en kosten ‘te overzien’ zijn. En door af te zien van de schutlengtebeperkingen komt de bevoorrading van de industrie ook niet in gevaar. Dat behoudt banen en werkgelegenheid in de provincie Flevoland”.

Ten aanzien van het aanbrengen van een aanvaarbeveiliging in de Zuidersluis (naar Almere en Zeewolde) en het feit dat hierdoor de maximale lengte van schepen in de Flevopolder naar 67 meter vergroot kan worden (twee meter meer dan oorspronkelijk en vier meter meer dan in het voorliggende plan) merkt de ASV op dat dit voordeel wegvalt, zolang ook in de Vaartsluis geen grotere afmetingen toegestaan worden.
“Wil een schip de haven van Lelystad (de belangrijkste overslagplaats in de polder) bereiken, dan moet het bij de Zuidersluis naar binnen schutten, doorvaren via Zeewolde en Biddinghuizen naar de Kampersluis, en daar terugschutten om op het peil van de Lage Vaart te komen; een onrendabele omweg”.

Foto: De Urkersluis (Foto gemeente Urk)

leaderboard