Overslaan en naar de inhoud gaan

Afvalvervoer per schip concurrerend met wegtransport door slimme laadmethode

Afval- en energiebedrijf HVC en Rijkswaterstaat starten een gezamenlijke proef met een innovatieve laadmethode om afval gemakkelijker over water te kunnen verschepen. De proef moet aantonen dat duurzaam vervoer van afval over water kan concurreren met vervoer over weg.

Samengeperst afval wordt hierbij zonder tussenkomst van een dure containerkraan direct op een schip geladen. Deze tweede proef in ons land vindt plaats tussen de HVC-overslaglocatie in Zaandam en de afvalenergiecentrale in Alkmaar.

Dankzij de nieuwe laadmethode kan HVC tussen Zaandam en Alkmaar jaarlijks 70.000 tot 75.000 ton afval over water vervoeren. Op het onderzoekstraject scheelt dat gemiddeld 20 vrachtwagenritten per dag. Omgerekend zijn dat 55 personenautoritten, waarvan een derde deel in de spits zou plaatshebben.

Efficiënt

Met de vrachtwagens van HVC, die dagelijks containers over de weg transporteren worden volle perscontainers direct op het schip geladen. Dat kan afvaltransport over water concurrerender maken ten opzichte van wegvervoer. Daarbij is namelijk geen containerkraan nodig, waardoor HVC efficiënter kan werken en zo kosten bespaart. Het vergroot bovendien de flexibiliteit van het containervervoer. Het pilotproject is onderdeel van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam.

Meer trajecten

In de zomer 2016 is al een korte soortgelijke succesvolle proef gehouden met Blue Line Logistics. Nu gaan HVC en Rijkswaterstaat tot halverwege januari 2018 testvaarten uitvoeren met een groter transportponton en duwboot van HEBO Maritiemservice. Vervolgens beslist HVC of deze vorm van transport toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

Ook bekijken HVC en Rijkswaterstaat de kansen om afvaltransport over water op meerdere trajecten te organiseren. De verwachting is dat de komende jaren het wegvervoer van andere branches via deze methode eveneens van het asfalt naar het water verplaatst kan worden.

leaderboard