Overslaan en naar de inhoud gaan

Actieplan Antwerpen voor efficiëntere afhandeling van containerbinnenvaart

De Antwerpse havengemeenschap heeft een actieplan gereed, waarmee het de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven efficiënter wil laten verlopen. Er komt onder meer een havenbreed data-uitwisselingsplatform.

De scheepsafhandeling stond de jongste maanden op sommige maritieme terminals flink onder druk. De snel groeiende volumes en de steeds grotere zeeschepen die de haven aandoen, in combinatie met personeelstekorten zorgen voor piekbelasting op de terminals, met lange wachttijden voor de containerbinnenvaart als gevolg.

Aangezien de binnenvaart voor de hele havengemeenschap een belangrijke plaats inneemt in de duurzame afhandeling van goederen van en naar het achterland, werd de voorbije maanden hard gewerkt aan een gezamenlijk actieplan om op korte termijn structurele verbeteringen aan te brengen. Dat plan kreeg begin deze week de steun van de betrokken maritieme terminals, barge-operators, rederijen, verladers, expediteurs, de Vlaamse overheid, Vlaamse Waterweg, Alfaport-Voka en het Havenbedrijf.

Concreet zal er ingezet worden op vier actiepunten. Zo wordt er werk gemaakt van een havenbreed data-uitwisselingsplatform dat alle betrokken partijen rechtstreeks toegang geeft tot realtime informatie die zij nodig hebben. NxtPort zal hier trekkende partij zijn. Er komt ook nauwere samenwerking rondom de planning. Er bestaat al een planningstool die het efficiënt laden en lossen van containers organiseert in de haven: het Barge Traffic System of BTS. Via deze tool kan een binnenschipper zijn komst naar een terminal aankondigen, een tijdslot aanvragen of andere informatie aan de terminaloperator doorgeven. Een flinke update van het systeem moet het gebruik van BTS verder stimuleren.

Centrale lichterplanning

In combinatie met BTS zet de havengemeenschap ook in op een centrale lichterplanning, waarbij één centrale cel een planning opstelt voor alle containerterminals in de haven. Zo komt er een bundeling van volumes. Containerbinnenvaartvolumes worden nu te vaak in kleine hoeveelheden aangeboden op de maritieme terminals. Dat vormt een belemmering voor een optimale inzet van resources bij deze terminals.

“Vergelijk het met tien leveranciers die één pakje aanbieden, of één leverancier die tien pakjes aanbiedt. De havengemeenschap heeft een duidelijke voorkeur voor het tweede scenario”, zo verduidelijkt het Havenbedrijf. Om dat te bereiken wordt er gewerkt aan bundeling van volumes, in en buíten de haven. Op deze manier zullen de binnenschepen in de toekomst ook grotere volumes aanleveren bij de maritieme terminals.

Werkgeverskoepel CEPA, die de werving van havenarbeiders voor haar rekening neemt, is reeds in de zomer begonnen met het inhuren van extra arbeiders en chauffeurs. Er volgen nu ook extra opleidingen, zodat havenarbeiders sneller kunnen ingeschakeld worden in de afhandeling van de containerbinnenvaart. Tot slot wordt er werk gemaakt van de aanleg van ‘dedicated’ exclusieve ligplaatsen voor de binnenvaart.

De komende weken zal er per actiepunt hard gewerkt worden aan de verdere projectinitiatie. Eind januari volgt opnieuw een topoverleg met de betrokken bedrijven onder leiding van het Antwerps Havenbedrijf.

leaderboard