Overslaan en naar de inhoud gaan

500 miljoen euro voor waterwegen en binnenvaartinfrastructuur in Wallonië

Wallonië gaat binnen twee jaar een bedrag van 500 miljoen euro investeren in zijn verouderde waterwegen en bijbehorende infrastructuur. Dat heeft de Waalse minister van openbare werken, Maxime Prévot, aangekondigd tijdens een plechtigheid bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Centrumkanaal (Canal du Centre) in hartje België.

Jan Schils

Het betreft hier geen overbodige luxe, maar eerder een inhaaloperatie, want volgens de Belgische binnenvaartorganisaties is de situatie van- en rond de Waalse waterwegen allesbehalve rooskleurig en soms zelfs rampzalig. En daarmee wordt niet alleen het feit bedoeld, dat de grote moderne nieuwe sluis van Yvoz-Ramet op de Maas al meer dan een jaar buiten werking is, waardoor het scheepvaartverkeer danig wordt ontregeld, omdat geen van de betrokken partijen de noodzakelijke reparatie aan de sluisdeur wil betalen of eraan wil meebetalen.

De verschillende binnenvaartorganisaties wijzen erop dat er meerdere problemen bestaan in de Waalse binnenvaart. Zij wijzen op tal van onderhoudsproblemen (mechanisch en elektromechanisch), op problemen met baggerwerken en met het personeel van gespecialiseerde werken zoals sluizen, liften en dergelijke, hetgeen geregeld tot lange en dure opstoppingen op de waterwegen aanleiding geeft.
Eerder waarschuwde de schippersorganisatie ‘Ons Recht’ er de Waalse overheid al voor dat genoemde problemen tot gevolg zullen hebben dat van de modale aanpassing van het vervoer, die de overheid beweert na te streven, weinig of niets terecht zal komen als zij niet met geld over de brug komt. “Wanneer deze modale aanpassing wegens aanhoudende problemen met de infrastructuur mislukt, zal de hele bevolking moeilijkheden ondervinden in het verkeer op de conventionele wegen”, aldus genoemde schippersorganisatie.

Volgens Prévot is er geld voor nieuwe investeringen in de waterwegen en speciaal voor het structureel onderhoud van het Centrumkanaal dat 100 jaar geleden in gebruik werd genomen. Volgens hem moeten de waterwegen in Wallonië een echt en geloofwaardig alternatief worden voor het wegvervoer. Elk jaar wordt 40 miljoen ton vracht vervoerd over het Waalse waterwegennet dat 450 km lang is. Dat staat gelijk met de lading van 2 miljoen vrachtwagens op de Waalse wegen.
De precieze bestemmingen van het geld moeten nog worden vastgesteld, maar hier is het onderhoud en de infrastructuur van de vaarwegen prioritair.

leaderboard