Pon Power | Banner scheepvaartkrant
Werkendam | Banner scheepvaartkrant
CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
Polmai Banner Scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Extern onderzoek naar boetebeleid ILT

07.12 - 13.45 Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD/Infrastructuur en Waterstaat) laat een extern bureau onderzoek uitvoeren naar het boetebeleid voor de binnenvaart van haar Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
De uitkomsten hiervan zijn voor volgend jaar zomer bekend, zo meldde de minister vanmorgen in het overleg met de vaste Kamercommissie over scheepvaart. Maar de naam van de externe organisatie die het onderzoek gaat uitvoeren, kon de bewindsvrouw nog niet melden. Drie bureaus dingen mee naar de opdracht.

In het onderzoek worden ook andere toezichthoudende diensten op de binnenwateren betrokken, zoals de politie te water, de havenbedrijven en Rijkswaterstaat. Tevens word daarbij objectief bekeken in hoeverre de handhavingsdruk voor de binnenvaart afwijkt van die bij andere sectoren, zoals het wegvervoer.

Het handhavingsbeleid en met name buitenproportionele megaboetes liggen onder vuur van de hele binnenvaartsector. Schippersvereniging ASV heeft onder de titel ‘Stop de klopjacht’ met succes een petitie onder de achterban gehouden en met 2166 ondertekenaars en begeleidend zwartboek overhandigd aan de Tweede Kamer.

‘Verleiden’

Van Nieuwenhuizen kondigde in het algemeen overleg ook aan werk te gaan maken van de ‘green deals’ die zij met de sector wil gaan sluiten. Zij stelde dat de huidige wet- en regelgeving de innovatie niet in de weg mag staan, waarbij ze voor het EICB een coördinerende rol ziet weggelegd. Om een verdere modal shift te bereiken, ziet zij het als haar missie om verladers te gaan ‘verleiden’ om voor vervoer over water te kiezen.

De minister zei het te betreuren dat het beeld was ontstaan dat er moties van de Tweede Kamer niet zouden zijn uitgevoerd, zoals over de aangescherpte internationale CCR-eisen. Van Nieuwenhuizen: “Nederland kan in zijn eentje niet de internationale eisen uit 2003 terugdraaien. Ik moet dan eerst de andere lidstaten hiervan overtuigen”. Als geslaagd voorbeeld noemde ze de recent afgezwakte geluidseisen voor oude binnenvaartschepen.

Meer Nieuws

Apps

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store