Pon Power | Banner scheepvaartkrant
Werkendam | Banner scheepvaartkrant
CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
Polmai Banner Scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Schippers willen wel, maar kúnnen niet vergroenen als markt niet meebeweegt

26.09 - 13.00 Ruim een derde van de Nederlandse beroepsschippers kan op dit moment onmogelijk zelfstandig een ‘groene’ investering in zijn schip doen. Dat blijkt uit de vandaag bekendgemaakte resultaten van de enquête ‘Vergroening en Duurzaamheid’ onder de leden van brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer.
Een nabehandelingssysteem of andere ‘groene’ voorziening is voor 36 procent van de deelnemers aan de enquête financieel niet haalbaar en derhalve niet economisch verantwoord. Daarnaast weet ruim 25 procent nog niet of zij zelfstandig in vergroening kunnen investeren. Voor een klein deel, 15 procent, is dat wel haalbaar.

Er hebben 305 schippers op deze eerste digitale enquête van april dit jaar gereageerd – het betreft een nulmeting. Hun leeftijd is vaak 50-plus en hun schip dateert in ruim de helft van de gevallen van vóór 2000. De bij het onderzoek betrokken 419 scheepsmotoren zijn over het algemeen tussen de 10 en 40 jaar oud, met een gemiddeld vermogen van 1.047 PK. 42 procent van de schippers verwacht de motor binnen 5 tot 15 jaar te moeten vervangen.

Meebewegen

De geënquêteerden brengen meermalen naar voren dat investeren in vergroening voor hen niet rendabel is, zolang verladers en bevrachters niet in dezelfde richting meebewegen. Er wordt teveel naar de prijs gekeken en tot nu toe zijn groene investeringen niet terug te verdienen. Investeringen dienen dan ook terug te komen in de vrachtprijs. “Dit zouden we als binnenvaartsector af moeten dwingen”, zo stelt BLN-Schuttevaer.

Een ander geluid is dat in combinatie met een langetermijncontract een rendabele investering wél mogelijk kan zijn. Daarnaast zou investeren met subsidies en/of andere financiële mogelijkheden en arrangementen en het meedenken door banken in hoge mate succesvol bij kunnen dragen aan de vergroeningsmogelijkheden.

Zonder financiële bijdrage zal ruim 45 procent helemaal niet gaan investeren in enige vergroening. Hetzelfde percentage wil in deze situatie 10 procent van de jaaromzet investeren, bijna 9 procent zal dan 10 tot 20 procent van hun jaaromzet investeren en 1,3 procent van de respondenten wil tot 50 procent van hun omzet investeren.

Uit deze antwoorden kan volgens BLN afgeleid worden dat veel binnenvaartondernemers wel degelijk willen vergroenen, maar dat voor velen niet duidelijk is welke investeringen met meest effectief zijn. Daarnaast laat de duidelijkheid van wet- en regelgeving te wensen over. Kortom: men wil voordat er in dure systemen en toepassingen geïnvesteerd gaat worden eerst precies weten waar men straks als sector aan toe is.

Ervaringen

De meest informatieve waarde, zo geeft ruim 84 procent aan, wordt gehecht aan de ervaringen van scheepvaartbedrijven en schippers die al met vergroening aan de slag zijn gegaan. Dat wil zeggen: zij die zelf kunnen vertellen welke praktijkervaringen zij hebben gehad met het plaatsen en de werking van nabehandelingssystemen, met de momenteel favoriete alternatieve brandstof GTL, met toevoegingen, met hierbij apart genoemd waterstof, met hybride aandrijving, met LNG, gebruik van schroefasgeneratoren enz.

Elf procent van de ondervraagden hecht daarnaast ook waarde aan laboratoriumresultaten. Aan brochures over producten en de mening en uitleg van de leverancier wordt de minste waarde gehecht. Uit het rapport van BLN-Schuttevaer: “Naar aanleiding van de resultaten is het dus van belang om als ondernemers in de binnenvaart met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te gaan uitwisselen".

Zonnepanelen

BLN-Schuttevaer concludeert dat er veel interesse binnen de sector bestaat voor vergroening en de mogelijkheden om hieraan te blijven werken. De meeste belangstelling gaat uit naar de alternatieve brandstof GTL. Nabehandelingssystemen en de ontwikkeling van motoren hebben daarna de meeste interesse van de beroepsgroep. Aansluitend volgen het gebruik van toevoegingen, hybride aandrijving en opmerkelijk: de interesse in zonnepanelen. Elektriciteit opgewekt door deze laatste mogelijkheid wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de boeglichten, de wasmachine en koelkast aan boord. De belangstelling voor LNG is gering, omdat de terugverdientijd hiervan als te lang wordt beoordeeld.

In vervolg op een wens, voortgekomen uit de enquête, worden op 30 september en 7 oktober door BLN-Schuttevaer bijeenkomsten gehouden voor leden met schepen dan wel leden die schepen exploiteren.

Meer Nieuws

Apps

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store