Teamco | Banner scheepvaartkrant
Cuneus | Banner scheepvaartkrant
Oleus Banner Scheepvaartkrant
Shippng Industry Logistics Banner Scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Lucht in Amsterdams havengebied voldoet ruim aan Europese norm

03.07 - 14.40 De luchtkwaliteit in het havengebied Amsterdam is in 2014 ten opzichte van 2013 stabiel gebleven. Dat blijkt uit luchtmetingen die dagelijks door de GGD worden uitgevoerd. Dagelijks wordt op vijf punten in het havengebied fijnstof, stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), ozon (O3), en benzeen, tolueen en xyleen (BTX) gemeten. Het totaal van deze stoffen is ten opzichte van 2013 stabiel gebleven na jarenlang te zijn gedaald. Op alle meetpunten wordt ruimschoots voldaan aan de Europese norm.
Het aantal geurklachten is ten opzichte van 2013 in 2014 gehalveerd (van 180 naar 90). Om deze nog verder terug te dringen zet Havenbedrijf Amsterdam in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, provincie Noord-Holland en havenbedrijven 43 e-noses in. Deze elektronische neuzen detecteren een verandering in de lucht waardoor de bron van mogelijke geuroverlast opgespoord kan worden. Bovendien werken de e-noses als early warning system bij eventuele incidenten. De e-noses leveren daarmee een bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid. De Omgevingsdienst koppelt de data van de e-noses aan klachten. Indien bewoners geurklachten hebben dan kunnen ze deze bij hun eigen gemeente melden of via de website van de Omgevingsdienst http://www.odnzkg.nl

Meer Nieuws

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store

Poll | 23 juni 2015

Is de terugkeer van de brugwachter voor de hefbruggen langs de Gouwe volgens u een goed idee?
Ja zeker, dat lijkt mij een stuk veiliger
Nee, de automatische aansturing van bruggen moet niet voor problemen zorgen
Ik weet het niet
Nee, ook brugwachters maken namelijk fouten
Geef uw mening via redactie@scheepvaartkrant.nl