Scheepvaartkrant Banner | Maritime Industry 2015
Cuneus | Banner scheepvaartkrant
Oleus Banner Scheepvaartkrant
Shippng Industry Logistics Banner Scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Filips De Goedeprijs 2015 naar drie Vlaamse familiebedrijven

27.03 - 09.50 Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft op het symposium van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), dat plaatsvond op 26 maart, de Filips de Goedeprijs uitgereikt aan de bedrijven André Celis, Betonfabriek Coeck en Gabriëls. Deze Vlaamse familiebedrijven ontvangen de prijs vanwege de inspanningen die ze gedaan hebben en doen om de binnenvaart in te schakelen in hun bedrijfsprocessen.
De Filips de Goedeprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding die traditioneel wordt uitgereikt op het symposium van W&Z. De prijs bekroont een persoon of instantie die in de voorbije periode positief heeft bijgedragen aan de groei en de uitstraling van de waterweg. W&Z heeft de prijs vernoemd naar de legendarische hertog van Bourgondië, omdat de binnenvaart hem nauw aan het hart lag en hij talrijke maatregelen nam om het transport via de waterweg te bevorderen. Het symposium van W&Z vond dit jaar plaats onder het thema ‘U vaart er wel bij’. Bijna driehonderd binnenvaartondernemers, watergebonden bedrijven en overheidsinstellingen vulden het Hadewych-auditorium van het Consciencegebouw in Brussel tot de laatste stoel. Er werd gefocust op twee thema’s: innovaties in de binnenvaart (met een keynote speech van prof. dr. Eddy van de Voorde van UAntwerpen) en ruimtelijke ordening (met een keynote speech van prof. dr. Dirk Lauwers van UGent).

Meer Nieuws

Scheepvaartkrant Themabijlage Visserij
  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store

Poll | 17 maart 2015

Kapitein Daniel Frerichs spreekt in een ingezonden brief over de oprichting van een politieke partij voor Transport en Logistiek. Zou u dat een aanvulling vinden op het huidige aanbod?
Ja
Nee
Geen mening
Ik houd me niet zo bezig met de politiek