Laatste nieuws

Minister Ben Weyts bezoekt haven van Gent

21.11 - 10.05 De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken, Ben Weyts, brengt op 21 november een werkbezoek aan de haven van Gent. Tijdens een rondvaart door de haven wordt met het Havenbedrijf Gent een aantal havendossiers besproken.
Minister Ben Weyts brengt als nieuwe Vlaamse minister een bezoek aan de haven van Gent. Hiermee wordt meteen het belang van de haven onderstreept overeenkomstig de bevoegdheden van de minister; mobiliteit en openbare werken. Omdat het om een werkbezoek gaat, plegen de minister en het Havenbedrijf Gent dan ook overleg over heel wat havendossiers. Uiteraard wordt ingegaan op de plannen inzake de groei van de haven en het gebruik van de ruimte binnen het havengebied (bijvoorbeeld masterplan Kluizendok) om de haven verder te ontwikkelen tot een multimodaal logistiek platform. Verder staat ook de huidige en de eventuele toekomstige samenwerking met Zeeland Seaports (havens van Terneuzen en Vlissingen) op het programma. Hierbij wordt ook ingegaan op de vooruitgang inzake de realisatie van de nieuwe grote sluis in het sluizencomplex van het Nederlandse Terneuzen. Daarnaast komen enkele onderwerpen uit het Vlaamse regeerakkoord aan bod zoals de rol van de provincies, subsidies voor de havens, de rol van Flanders Port Area ter promotie van alle Vlaamse havens, de efficiënte ontsluiting van bedrijventerreinen, de gemeenschappelijke dienstverlening van waterwegbeheerders (het gebruik van walstroom, afgifte van afval door schepen…). Minister Ben Weyts krijgt gezelschap van Mathias De Clercq (voorzitter Havenbedrijf Gent), Daan Schalck (CEO Havenbedrijf Gent) en enkele bedrijfsleiders.

Meer Nieuws

Scheepvaartkrant Themabijlage Shipping Duurzaam Ondernemen
BingVosKaiser Banner Scheepvaartkrant
Scheepvaartkrant banner | Kampers
Scheepvaartkrant|Banner Oechies
  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store

Poll | 11 november 2014

Geeft de aangenomen motie over het afschaffen van overbodige CCR ROSR-eisen u meer vertrouwen in de een goede afloop?
Nee, dat heb ik pas als het beleid daadwerkelijk wordt aangepast
Ja, het is een stap in de goede richting
Ik durf geen uitspraak te doen
Ja, nu moet de minister wel actie ondernemen
Son Banner Scheepvaartkrant