CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
Pon Power | Banner scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Scheepvaartroutes voor de kust aangepast

24.05 - 08.55 In de nacht van 31 mei op 1 juni 2017 wijzigen de scheepvaartroutes op de Noordzee ten zuiden van Rotterdam en voor de kust van Zeeland en België.
Nederland en België hebben intensief samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van deze ingrijpende veranderingen. De routes worden verlegd vanwege de komst van windparken in dit deel van de Noordzee en om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te verbeteren. Ook worden de grote havens hiermee beter bereikbaar.

Daarnaast vergroot Rijkswaterstaat de huidige anker- en beloodsingsplaatsen langs het zuidelijk deel van de Nederlandse Noordzeekust. Met de nieuwe routering voor de grote zee- en kustvaart ontstaat meteen een doorgaand vaarwegenstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland en wordt de doorstroming naar havens verbeterd.

Omslagpunt

Het omzetten van de oude naar de nieuwe situatie is een complexe operatie die binnen enkele dagen wordt gerealiseerd. Om de nieuwe scheepvaartroutes aan te geven, verlegt Rijkswaterstaat in de laatste week van mei de boeien in het Nederlandse deel van de Noordzee. Ook in België worden de boeien verlegd. De oude scheepvaartroutes blijven echter van kracht tot het omslagpunt op 1 juni 2017, 2.00 uur lokale tijd. De scheepvaart wordt voor, tijdens en vlak na de wijzigingen intensief geïnformeerd via scheepvaartberichten.

De afgelopen maanden hebben Nederland en België de zeekaarten laten aanpassen en nationale en internationale gebruikers van de Noordzee geïnformeerd. De verkeersbegeleiding van de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit (GNA) zal het verkeer op zee in de dagen rond de wijziging extra informeren en begeleiden. Ook staat de Kustwacht vanuit het Kustwachtcentrum paraat om te assisteren met de inzet van vaartuigen of hulp vanuit de lucht. Dinsdag 30 mei is de officiële inwerkingtreding van de nieuwe scheepsrouteringssystemen.

Druk bevaren

De Noordzee geldt als een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Op het Nederlands deel van de Noordzee vinden 260.000 scheepsbewegingen per jaar plaats, het Belgische deel is goed voor een extra 100.000 bewegingen. 55 procent van deze schepen heeft een directe relatie met havens in Nederland en/of België.

De toenemende drukte op zee vraagt om zorgvuldige ruimtelijke planning, zeker met de komst van windparken in het windenergiegebied Borssele (2019) en bestaande en nog te bouwen windparken in het Belgische gebied, grenzend aan windenergiegebied Borssele. Behalve door scheepvaart en voor windparken wordt de Noordzee ook gebruikt voor offshore activiteiten, visserij, zandwinning, kustbescherming, defensie, het leggen van kabels en leidingen en zijn er aangewezen beschermde natuurgebieden.

Foto: Ms Terschelling treft voorbereidingen op de Noordzee.

Meer Nieuws

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store