Laatste nieuws

I en M en NVB aan de slag met de Binnenhavenmonitor

23.07 - 09.35 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) zijn er van overtuigd dat beschikbaarheid van cijfers van het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van de zeehavens en binnenhavens onontbeerlijk is. I en M heeft daarom onlangs besloten om op dezelfde wijze als de zeehavenmonitor de toegevoegde waarde van de binnenhavens in kaart te brengen.
De NVB heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de beste methode om het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens te monitoren. De resultaten van eerdere onderzoeken staan in de rapporten ‘Blue Ports: knooppunten voor de regionale economie’ en ‘Blue Ports, de onmisbare schakels’. In 2012 was de toegevoegde waarde van de Nederlandse binnenhavens 13,2 miljard euro. Met de inzichten van dit soort onderzoeken kunnen Nederlandse binnenhavens op een volwaardige wijze worden meegenomen in het beleid en de besluitvorming. Gekeken is of de huidige studies naar het economisch belang van binnenhavens kunnen worden door ontwikkeld naar een Binnenhaven-monitor. Uit onderzoek bleek dat deze methode volgens experts de toets der kritiek kon doorstaan. Op dit moment zijn er drie relevante monitoren: de Maritieme Monitor, de Zeehavenmonitor en de Blue Ports-rapporten van de NVB. In de Maritieme Monitor heeft in 2013 al afstemming plaatsgevonden met de Zeehavenmonitor. Een aantal data over zeehavens zijn al meegenomen in de Maritieme Monitor. Recentelijk heeft I en M opdracht aan Ecorys en de Erasmus Universiteit (EUR) gegeven om in samenwerking met de NVB ook voor het jaar 2013 de binnenhavenmonitor conform de systematiek van de havenmonitor in beeld te brengen. Voordelen van deze aanpak is dat er uniforme bronnen worden gebruikt.

Meer Nieuws

Scheepvaartkrant Themabijlage Waterwerken 2014
Scheepvaartkrant banner | Kampers
Scheepvaartkrant|Banner Oechies
  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store

Poll | 22 juli 2014

Het Comité Politiereglement spreekt in een aanbeveling over een inschakelverplichting van de radar in geval van een defecte AIS. Een goed idee?
Nee, natuurlijk niet. Weer een verplichting erbij
Ja, ik heb er geen moeite mee
Nee, ik heb niet eens een radar dus dat betekent veel extra kosten
Ik vind het prima, ik heb al AIS en radar
Nee, radar en AIS kunnen elkaar sowieso niet vervangen
Ik reageer graag via redactie@scheepvaartkrant.nl
Son Banner Scheepvaartkrant