CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
MI | Banner scheepvaartkrant
ASV Banner Scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Eerste Alternatieve Energiehub met LNG voor binnenvaart en wegtransport in België

28.04 - 13.10 De haven van Antwerpen en ENGIE hebben een concessieovereenkomst voor dertig jaar gesloten voor de realisatie van een Alternatieve Energiehub op Kaai 526 en 528 in de haven van Antwerpen. De Alternatieve Energiehub zal bestaan uit een bunker- en vulstation met vloeibaar aardgas (LNG) voor binnenvaart en wegtransport, daarnaast komen op de locatie een aardgas (CNG) vulpunt en snel-laders voor elektrische voertuigen.
Met de realisatie van de Alternatieve Energiehub zetten de haven van Antwerpen en ENGIE een belangrijke stap in de energietransitie en de verduurzaming van het energieverbruik in de transportsector. De concessie gaat in op 1 oktober en de eerste fase van de hub is operationeel vanaf eind 2017.

De haven van Antwerpen koestert de wil om koploper te blijven in het creëren van een duurzame en groene haven. Door haar inspanningen ziet ze het aantal milieuvriendelijke zeeschepen jaar na jaar toenemen. Haar initiatief om een concessionaris aan te duiden voor de ontwikkeling van een Alternatieve Energiehub toont haar engagement in deze vergroening.
Het Havenbedrijf is reeds enkele jaren pionier op het vlak van LNG. Met het LNG Masterplan voor Rijn-Main-Donau werkt de haven samen met 32 andere partners uit heel Europa aan de doelstelling om van de schonere brandstof LNG een realiteit te maken in de binnenscheepvaart. Enerzijds wil men binnenschepen stimuleren om LNG als brandstof te gebruiken, maar anderzijds kunnen binnenschepen LNG ook naar de havens in het Europese achterland brengen. Met de realisatie van het LNG-bunkerstation is LNG vanaf 2017 permanent en continu beschikbaar in de Antwerpse haven.

Verduurzaming

Met de realisatie van de Alternatieve Energiehub in de haven van Antwerpen draagt ENGIE bij tot de verduurzaming van de transportsector. Ze zal het eerste shore-to-ship LNG bunkerstation in Europa bouwen dat bestemd is voor de binnenvaart, kleine kustvaarders, baggerschepen en sleepboten. Daarnaast komt er ook een LNG en CNG tankstation voor wegvoertuigen, dat samen met partner G&V Energy gerealiseerd wordt, en een snel-laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Meer Nieuws

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store

Poll | 5 april 2016

Watertruck+ in Vlaanderen, een goed idee?
Ja, Watertruck+ zorgt voor een modal shift van weg naar water
Nee, Watertruck+ zorgt voor concurrentievervalsing binnen de vervoerstak
Ik weet het niet
Nee, geld kan beter besteed worden aan het behoud van de diversiteit van de sector