Cuneus | Banner scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Nieuw bestuur Stichting Steunpunt Binnenvaart

27.01 - 09.20 De Stichting Steunpunt Binnenvaart van de AMVV heeft drie nieuwe bestuursleden. Voormalig binnenvaartpredikant Gert van Zeben, EOC-bestuurder Tom Boerema (op persoonlijke titel) en Erik van Toor, nu directeur van de veerdienst Schoonhoven en voorheen directeur Markt en Economie bij BLN volgen Marga Barnard-Jezek en Jaap Louwes op die onlangs statutair aftraden. Voorzitter van het Steunpunt is Henk Mos. Bert Dik blijft secretaris/penningmeester.
Het Steunpunt Binnenvaart, dat als ‘bruggetje naar de wal’ hulp biedt bij ziekte, ongevallen, financiële- en sociaal-maatschappelijke vragen en problemen bestaat in maart tien jaar. Een periode waarin ruim 1400 hulpvragen binnenkwamen. “Het Steunpunt voorziet duidelijk in een behoefte en krijgt ook steeds meer bekendheid”, zegt Lilian van Hiele, coördinator van Steunpunt Binnenvaart. “Het tienjarig bestaan is een mooi moment voor een nieuwe website (www.steunpuntbinnenvaart.nl). Verder is het bestuur uitgebreid, is de naam van de stichting aangepast en hebben we een nieuwe e-mailadres (info@steunpuntbinnenvaart.nl)”.

Steunpunt Binnenvaart werd in 2005 opgericht nadat de overheid de subsidie aan de welzijnsorganisaties in de binnenvaart had stopgezet. Het AMVV-bestuur besloot het nog beschikbare geld in te zetten voor de opzet van een steunpunt waar iedereen in de binnenvaart een beroep op kan doen. Eind maart is er een besloten jubileumbijeenkomst voor de ruim honderd mensen van instanties/organisaties in en om de binnenvaart waar het Steunpunt mee samenwerkt.

Meer Nieuws

Son Banner Scheepvaartkrant
Scheepvaartkrant banner | Kampers
Scheepvaartkrant|Banner Oechies
  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store

Poll | 20 januari 2015

Het grootste deel van de KSV-leden heeft gekozen voor integratie in BLN, wat zijn uw verwachtingen?
Nu kunnen we eindelijk echt werken aan een branchebrede vertegenwoordiging
In eerste instantie zal er waarschijnlijk weinig veranderen
We zullen samen sterker staan, maar het blijft veel lobbyen
Den Haag zal ons beter weten te vinden, nu we niet meer zo versnipperd zijn
Ik heb geen verwachtingen