CUNEUS | Banner scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Veranderende wet- en regelgeving Infrastructuur en Milieu per 1 juli

30.06 - 14.00 Per 1 juli 2016 gaat een aantal nieuwe regels en maatregelen in op de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo worden onder andere duurzame innovaties in de binnenvaart gestimuleerd.
Per 1 juli begint een nieuw subsidieprogramma voor duurzame innovaties in de binnenvaart. De binnenvaart moet schoner worden om ook in de toekomst een duurzaam antwoord te hebben op de logistieke behoeften op mondiale, Europese en nationale schaal. Daar zijn innovaties voor nodig. Bedrijven en kennisinstellingen moeten investeren in onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten om hun concurrentiepositie te behouden en te versterken. Daarnaast zijn innovaties nodig om te kunnen voldoen aan de strengere regelgeving die op internationaal niveau wordt afgesproken. De subsidieregeling is gericht op duurzame innovaties in de machinekamer, de inrichting en het gebruik van het schip met als doel de CO2-, NOx- en PM- emissies en uitstoot van methaanslib te beperken.

Meer Nieuws

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store

Poll | 28 juni 2016

De krant staat weer vol met artikelen over het milieu. Houdt u, naast duurzaam varen, ook op andere manieren rekening met het milieu?
Ja, ik ben spaarzaam met water en licht
Ja, ik scheid mijn afval
Nee, ik vind dat ik met mijn ‘schone motor’ al genoeg bijdraag aan het milieu
Ja ik kies voor producten en materialen die de vervuiling van aarde, lucht en water zoveel mogelijk beperken
Ja, op alle mogelijk manieren
Nee, maar dat zou ik misschien wel moeten doen