SSAB | Banner scheepvaartkrant
CUNEUS | Banner scheepvaartkrant
Pon Power | Banner scheepvaartkrant
STC | Banner scheepvaartkrant

Laatste nieuws

Provincie grootaandeelhouder haven Gent

28.04 - 16.10 De Belgische provincie Oost-Vlaanderen wordt aandeelhouder van het Havenbedrijf Gent, kandidaat fusiepartner van Zeeland Seaports. Tot de deelname voor een bedrag van 13 miljoen euro is deze week door de provincieraad besloten. Hiermee zal deze overheid voortaan formeel deel uitmaken van het havenbestuur en mede het beleid van de haven van Gent bepalen. De gemeentebesturen van Evergem en Zelzate traden reeds in november vorig jaar toe.
Het Havenbedrijf werd op 1 januari 2014 een naamloze vennootschap van publiek recht, met de stad Gent als enige aandeelhouder. Met een flinke bijdrage in het kapitaal van het Havenbedrijf Gent zal de provincie nu ook effectief aandeelhouder worden. Hiermee zet het Havenbedrijf een nieuwe stap inzake de provinciale betrokkenheid.

Oost-Vlaanderen was tot nu toe al waarnemer in de raad van bestuur van het Havenbedrijf. Voortaan zal ze dus volwaardig stemgerechtigd lid zijn. Dit is niet enkel belangrijk voor een extra impuls voor de verdere economische ontwikkeling van de provincie en voor de kapitaalpositie op zich, maar ook voor de financiële bijdrage van het Havenbedrijf Gent voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen: 15 procent van de Vlaamse bijdrage.

Grensoverschrijdend

Indien de lopende fusieverkenning - onlangs nog met een maand verlengd - tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen/ Terneuzen) tot een effectieve fusie leidt, maakt dus ook de provincie Oost-Vlaanderen deel uit van het nieuwe, grensoverschrijdende havenbedrijf. Zoals dat voor de gemeenten Evergem en Zelzate het geval zal zijn.

FOTO: Luchtfoto van de Gentse havens.

Meer Nieuws

  • Vind hier uw daily Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw e-paper Scheepvaartkrant app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store
  • Vind hier uw Scheepvaart- telefoongids app!

    Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app store